home

Nättraby - Sjuhalla

Villaområde

Nu blir det fiber till Sjuhalla

Senast uppdaterad: 23 januari 08:59
familj_668x7

Aktuell information

Fiberutbyggnaden fortgår och vi gör allt vi kan för att ansluta din fastighet till Karlskronas stadsnät så fort som möjligt.
Information som kanske nått er är att vår anlitade entreprenör Empower just nu är under rekonstruktion. Rekonstruktionen är inget som påverkar utförandet, men däremot har det haft betydelse för tidplanen. Affärsverken garanterar att utbyggnaden fortlöper och slutförs.
Vi beklagar förseningen och tackar för ditt tålamod.
Frågor om avtal
Affärsverken: fiber@affarsverken.se 0455-783 90
Frågor om utbyggnad (schakt och installation)
Empower: 070-287 70 69
Du som tecknat avtal för fiberanslutning kommer att bli kontaktad av Empower för information kring anslutningen av just din fastighet.

Anslutning till Karlskronas stadsnät

Senast uppdaterad: 2 mars 14:59

Hur blir jag ansluten?

När anslutning närmar sig blir du som skickat in avtal kontaktad av projektör för planering gällande grävning och installation.
Vi genomför områdesschakt samt gräver ner kanalisation på din tomt, genomför håltagning i väggen vid behov samt kanalisation inne i villan fram till önskad placering av mediaboxen (fiberswitchen). Vi kopplar sedan in fiberswitchen, blåser in fiber och ansluter stadsnätet till din fastighet. Du kan sedan välja de tjänster du vill ha via tjänstevalsportalen Karlskronaporten direkt i din bostad.

Vad kostar det att ansluta sig?

Anslutningsavgiften är 14 990 SEK inklusive moms. Detta är en engångsavgift. Inga service- eller nätavgifter tillkommer. Om du har ett flerbostadshus vänligen kontakta oss för offert.
Entreprenad ingår från tomtgräns till önskad placering av mediabox (fiberswitch). Vi utför grävning och håltagning i husvägg vid genomföring av kanalisation samt grovåterställande av er tomt. Även montering av kanalisation inomhus från inkommande fiber till placering av mediabox (fiberswitch).*
* Utomhus: Maximalt 15 meter schakt i mjukt underlag så som gräs, sand etc. Vid längre sträckor och andra underlag faktureras kund för merkostnaden. Inomhus: 2 timmars arbete inklusive material. Ytterligare arbete faktureras kund.
Om du inte hänger med nu utan väljer att ansluta din villa till Karlskronas stadsnät senare kostar det för närvarande 19 900 SEK inklusive moms. Du får då som villaägare själv stå för entreprenad på tomt och inomhus eller på egen hand anlita utförare för detta.

Är du också intresserad?

Låter det intressant att få fiberanslutning till Karlskronas stadsnät? Ta chansen att anmäla dig direkt genom att skicka in avtalet eller kontakta oss för mer information.
TypVillaområde
Adresser142
gray Intresse 7 st 5%
gray Beställning 116 st 82%
Kontaktpersoner
Kontaktpersoner för Nättraby - Sjuhalla
#inlineditbutton