Saltö - Almögatan m fl

Saltö - Almögatan m.fl.

Information pågående utbyggnad Kundanslutningarna genomförs löpande under november och december 2017. (Tidplanen är preliminär och gäller avtal tecknade senast 2017-10-09.) Vi beklagar att projektet har dragit ut på tiden. Anledningen är att den befintliga kanalisationen har avvikit från det kartunderlag vi jobbat mot. Detta har medfört ytterligare schakt i området. Fråg...
NamnSaltö - Almögatan m fl
Adresser16
gray Beställning 10 st 63%
Grattis1

Vad kostar det att ansluta min villa?

Anslutningsavgiften är 19 900 SEK inklusive moms. (Om du har flerbostadshus vänligen kontakta oss för offert.)

Hur blir min villa ansluten?

Uppkopplingen av din fastighet sker i ett antal steg.

Tjänster i Karlskronas stadsnät

Välj tjänster via tjänstevalsportalen Karlskronaporten direkt i din bostad.
Kontaktpersoner för Saltö - Almögatan m fl
#inlineditbutton