aff

Affärsverken storsatsar på fiberutbyggnad

Efterfrågan för fiberanslutning till villa är stor i hela Karlskrona kommun. För att effektivisera vår utbyggnad och tillmötesgå detta gör vi större investeringar samt ansluter flera projektområden samtidigt.
Aspö
Byanät
Inglatorp
Jämjö
Holmsjö
Knösö
Lyckeby
Lyckeåborg
Nättraby
Ramdala
Rödeby
Torsnäs
Vedebyfältet
Öljersjö
Verkö