home

Hasslö - Sörens väg mfl

Villaområde

Hasslö - Sörens väg m.fl.

Senast uppdaterad: 10 maj 15:51
familj_668x249

Aktuell information

Avtal oss tillhanda senast 2017-06-30.
Med tanke på att IP-Only gått ut med information om att de i framtiden planerar att bygga vill vi förtydliga att vårt beslut står fast. Affärsverkens utbyggnad på Hasslö är påbörjad och byggs enligt plan.
Preliminär tidplan för utbyggnad, april 2017 – december 2017.
(Tidplanen är preliminär p g a förhållanden som vi inte rår över, exempelvis väder.)
Frågor om avtal
Affärsverken: fiber@affarsverken.se 0455-783 90
Frågor om utbyggnad (schakt och installation)
Asfaltbolaget/Network Solutions AB:
0770-11 09 00 (telefontid vardagar 8-12 samt 13-16)
fiber@nsbab.com
Du som tecknat avtal för fiberanslutning kommer att bli kontaktad av Asfaltbolaget/Network Solutions AB för bokning av genomgång gällande arbetet på just din fastighet.

Anslutning till Karlskronas stadsnät

Senast uppdaterad: 2 mars 14:59

Hur blir jag ansluten?

När anslutning närmar sig blir du som skickat in avtal kontaktad av projektör för planering gällande grävning och installation.
Vi genomför områdesschakt samt gräver ner kanalisation på din tomt, genomför håltagning i väggen vid behov samt kanalisation inne i villan fram till önskad placering av mediaboxen (fiberswitchen). Vi kopplar sedan in fiberswitchen, blåser in fiber och ansluter stadsnätet till din fastighet. Du kan sedan välja de tjänster du vill ha via tjänstevalsportalen Karlskronaporten direkt i din bostad.

Vad kostar det att ansluta sig?

Anslutningsavgiften är 14 990 SEK inklusive moms. Detta är en engångsavgift. Inga service- eller nätavgifter tillkommer. Om du har ett flerbostadshus vänligen kontakta oss för offert.
Entreprenad ingår från tomtgräns till önskad placering av mediabox (fiberswitch). Vi utför grävning och håltagning i husvägg vid genomföring av kanalisation samt grovåterställande av er tomt. Även montering av kanalisation inomhus från inkommande fiber till placering av mediabox (fiberswitch).*
* Utomhus: Maximalt 15 meter schakt i mjukt underlag så som gräs, sand etc. Vid längre sträckor och andra underlag faktureras kund för merkostnaden. Inomhus: 2 timmars arbete inklusive material. Ytterligare arbete faktureras kund.
Om du inte hänger med nu utan väljer att ansluta din villa till Karlskronas stadsnät senare kostar det för närvarande 19 900 SEK inklusive moms. Du får då som villaägare själv stå för entreprenad på tomt och inomhus eller på egen hand anlita utförare för detta.

Är du också intresserad?

Låter det intressant att få fiberanslutning till Karlskronas stadsnät? Ta chansen att anmäla dig direkt genom att skicka in avtalet eller kontakta oss för mer information.
#inlineditbutton