Skearyd Byanät
Fiber till Skearyd och Horsaryd!

Information pågående utbyggnad
Grattis1

Vad kostar det att ansluta min villa?

Anslutningsavgiften är 19 900 SEK inklusive moms. (Om du har flerbostadshus vänligen kontakta oss för offert.)

Tjänster i Karlskronas stadsnät

Välj tjänster via tjänstevalsportalen Karlskronaporten direkt i din bostad.
Kontaktpersoner för Skearyd Byanät
  •  Björn Löwenadler
    Björn Löwenadler