Nättraby - Murvägen mfl

Nättraby - Murvägen m.fl.

Information pågående utbyggnad Schakten i området pågår. Kundanslutningar planerade juli - november 2017. (Tidplanen är preliminär och gäller avtal tecknade senast 2017-09-15.) Frågor om utbyggnad (schakt och installation) Eltel Networks: 072-537 81 57 Du som tecknat avtal för fiberanslutning kommer att bli kontaktad av Eltel Networks för information kring anslutningen ...
NamnNättraby - Murvägen mfl
Adresser38
gray Beställning 27 st 71%
gray Ansluten 1 st 3%
Grattis1

Vad kostar det att ansluta min villa?

Anslutningsavgiften är 19 900 SEK inklusive moms. (Om du har flerbostadshus vänligen kontakta oss för offert.)

Hur blir min villa ansluten?

Uppkopplingen av din fastighet sker i ett antal steg.

Tjänster i Karlskronas stadsnät

Välj tjänster via tjänstevalsportalen Karlskronaporten direkt i din bostad.
Kontaktpersoner för Nättraby - Murvägen mfl
#inlineditbutton